Småspigg - Kelvin Hylen

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Lerum
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-28
uppdaterad: