Staksill - Kelvin Hylen

art:Staksill (Alosa fallax)
vikt:650
längd:42
fångstplats:Åsa
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2016-07-11
uppdaterad: