Stensimpa - Kelvin Hylen

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Lerum
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-28
uppdaterad: