Sjurygg - Kelvin Hylen

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2017-03-25
uppdaterad: