Skrubbskädda - Kelvin Hylen

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:39
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Sandmask
fångstdatum:
uppdaterad: