Sandstubb - Kelvin Hylen

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Tylösand
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2017-05-06
uppdaterad: