Oxsimpa - Kelvin Hylen

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Strandsnäcka / Kubong
fångstdatum:
uppdaterad: