Makrill - Kelvin Hylen

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Flugfiske
bete:Egenbunden Pattegris
fångstdatum:
uppdaterad: