Lerstubb - Kelvin Hylen

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Strandsnäcka / Kubong
fångstdatum:2017-06-15
uppdaterad: