Id - Kelvin Hylen

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbacka ån
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: