Gärs - Kelvin Hylen

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Trädgårdsföreningen / Göteborg
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-06
uppdaterad: