Grönling - Kelvin Hylen

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Halmstad
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-06
uppdaterad: