Braxen - Kelvin Hylen

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:2020
längd:
fångstplats:Lygnern
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: