Ruda - Kelvin Hylen

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Göteborg
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2017-06-20
uppdaterad: