Lake - Kelvin Hylen

art:Lake (Lota lota)
vikt:
längd:
fångstplats:Nissan
metod:Mete
bete:Regnbågsfilé
fångstdatum:2016-12-11
uppdaterad: