Knot - Kelvin Hylen

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:2016-10-31
uppdaterad: