Havsabborre - Kelvin Hylen

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Flugfiske
bete:Egenbunden Pattegris
fångstdatum:2017-06-02
uppdaterad: