Gädda - Kelvin Hylen

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:1000
längd:
fångstplats:Hindås
metod:Spinnfiske
bete:Busterjerk
fångstdatum:
uppdaterad: