Guldfisk - Kelvin Hylen

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göteborg
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2017-07-04
uppdaterad: