Atlantisk bonito - Kelvin Hylen

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1200
längd:
fångstplats:Bua
metod:Trolling
bete:Wobbler
fångstdatum:2015-08-21
uppdaterad: