Bergstubb - Kelvin Hylen

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Strandsnäcka / Kubong
fångstdatum:2017-08-04
uppdaterad: