Fjärsing - Kelvin Hylen

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Bar Krok
fångstdatum:
uppdaterad: