Gråsej - Kelvin Hylen

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Mete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad:2017-08-04 21:44:46