Ål - Kelvin Hylen

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Kanalen Göteborg
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-08-06
uppdaterad:2017-08-07 10:46:38