Havsabborre - Anders Henriksson

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:600
längd:
fångstplats:Ringhals
metod:Spinn
bete:Viking Herring 28gr
fångstdatum:2017-08-11
uppdaterad:2017-08-12 10:49:06