Groplöja - Peter Nilsson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:5
längd:8
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-07
uppdaterad:2017-08-13 20:39:20