foto: Linus Larsson

Groplöja - Freddy Persson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:6
fångstplats:Rödmansvägen - Bjäred
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-28
uppdaterad:2017-08-18 06:18:45