Sutare - Andres Jezek

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Kanalen, Kristianstad
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: