Svart smörbult - Andres Jezek

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Lerhamn
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: