Elritsa - Andres Jezek

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:V.orlundsån
metod:Fluga
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: