Färna - Andres Jezek

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:
längd:
fångstplats:Helgeå
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: