Gädda - Andres Jezek

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:13800
längd:
fångstplats:Pukaviksbukten
metod:Spinn
bete:Toby
fångstdatum:
uppdaterad: