Makrill - Andres Jezek

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1100
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Pilk
bete:Upphängare Bläckfisk
fångstdatum:
uppdaterad: