Näbbgädda - Andres Jezek

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:1050
längd:
fångstplats:Pukaviksbukten
metod:Spinn
bete:Möresilda
fångstdatum:
uppdaterad: