Piggvar - Andres Jezek

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:
längd:
fångstplats:Simrishamn, Tobisvik
metod:Mete
bete:Sillbit
fångstdatum:
uppdaterad: