Röding - Andres Jezek

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Dajkanvik
metod:Spinn
bete:Vibrax
fångstdatum:
uppdaterad: