Småspigg - Andres Jezek

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Örnavik, Norje
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2017-08-18 20:18:22