Ruda - Fredrik Jadeland

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:2460
längd:47
fångstplats:Ursjön
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2017-08-09
uppdaterad:2017-08-18 20:19:26