Grönling - Simon Johannesson

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Halmstad
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-05-05
uppdaterad:2017-08-24 18:35:53