Siklöja - Melker Durell

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:
längd:11
fångstplats:Sjölyckan
metod:Frilina
bete:Maggot
fångstdatum:2017-08-27
uppdaterad:2017-08-28 07:20:22