Siklöja - Adam Alexanderssson

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:7
längd:9
fångstplats:Delsjöns Vattenområde
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-08-27
uppdaterad:2017-08-28 07:20:25