Siklöja - Vilma Örnskov

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:
längd:
fångstplats:Sjölyckan
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-08-28
uppdaterad:2017-08-28 18:44:51