foto: Patrik Andersson

Siklöja - Patrik Andersson

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:13
längd:13
fångstplats:Sjölyckan
metod:Frilina
bete:Maskbit
fångstdatum:2017-08-28
uppdaterad:2017-08-28 19:46:52