Fjärsing - Albin Durell

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Kummelbank
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: