Mindre kungsfisk - Albin Durell

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Spemor
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: