Näbbgädda - Albin Durell

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbackafjorden
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: