Siklöja - Albin Durell

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:
längd:11
fångstplats:Sjölyckan
metod:
bete:
fångstdatum:2017-08-27
uppdaterad: