Småspigg - Albin Durell

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:4
fångstplats:Onsala Damm
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: