Siklöja - Kelvin Hylen

art:Siklöja (Coregonus albula)
vikt:
längd:
fångstplats:Delsjödammarna
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-08-30
uppdaterad:2017-08-31 19:36:49