Elritsa - Adam Alexanderssson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:21
längd:11
fångstplats:Hörröd, damm
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-23 19:40:45